Diccionario da lingua galega

Constantino García
Director/a
Manuel González González
Coordinador/a
Antón Santamarina
Coordinador/a
Real Academia Galega
Editor/a
Instituto da Lingua Galega
Editor/a

Sinopse

Este dicionario ofrece a posibilidade de coñecer, co seu manexo, o uso das palabras que coidamos máis importantes do fondo léxico do galego contemporáneo. Velaí están as dúas principais características que configuran e moldean esta pequena obra: a súa atención ao uso das palabras na lingua polos falantes e a limitación, intencionada, no número das entradas así coma no das súas acepcións.

O resultado é un corpus dunhas 12.000 entradas que dan conta, sobexamente, do léxico fundamental do galego común, isto é, das palabras máis importantes para a comunicación, incluíndo tamén os termos fundamentais dos diversos léxicos específicos (técnicos, científicos etc.), aqueles termos máis achegados ou integrados no núcleo léxico de uso.

Cuberta para Diccionario da lingua galega
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-600-7509-5
Número de depósito legal (17)
M. 26808-1990
Data de publicación (01)
1990