Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Sinopse

Este é un estudo piloto, aproximativo e inicial, co que se pretenden acadar dous obxectivos básicos: sentar as bases do futuro Mapa Sociolingüístico de Galicia e obter unha primeira información, o máis completa posible, que nos permitise ratificar cunha mínima fiabilidade aquelas constantes máis representativas da situación sociolingüística de Galicia.

Cuberta para Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-00-1
Número de depósito legal (17)
C. 106-1993
Data de publicación (01)
1993