Discurso leído ante la Real Academia Gallega por... David Fernández Diéguez en el acto de su recepción pública

David Fernández Diéguez
Autor/a
Félix Estrada Catoyra
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don David Fernández Diéguez e resposta do excelentísimo señor don Félix Estrada Catoyra.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 28 de marzo de 1925 no Paraninfo do Instituto Nacional de Segunda Enseñanza da Coruña.

Título do discurso: Las matemáticas en la apologética científica contemporánea.

Cuberta para Discurso leído ante la Real Academia Gallega por... David Fernández Diéguez en el acto de su recepción pública
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Data de publicación (01)
1925