Actitudes lingüísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Manuel González González
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Sinopse

Cuberta para Actitudes lingüísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolingüístico de Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-13-3
Número de depósito legal (17)
C. 1920-1996
Data de publicación (01)
1996