Diccionario da Real Academia Galega: 3ª ed.

Real Academia Galega
Autor/a

Sinopse

Este é un dicionario monolingüe que contén 25.000 entradas e de carácter normativo para a lingua galega. Nel  tratamos de recoller os elementos léxicos que se foron constituíndo ao longo da historia da nosa lingua, que en boa medida é o reflexo da historia do pobo galego. Esperamos que sexa un instrumento útil para comprendela mellor, utilizala máis correctamente, e sobre todo amala como elemento que explicita dunha maneira máis transparente e nítida o noso "ser galego".

Cuberta para Diccionario da Real Academia Galega: 3ª ed.
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-8302-172-2
Número de depósito legal (17)
VG. 325-2000
Data de publicación (01)
2000