Os Eoas

Eduardo Pondal
Autor/a
Manuel Ferreiro
Editor/a literario/a

Sinopse

O labor de edición d'Os Eoas permitiu fixar un texto que coidamos reflexo da derradeira vontade pondaliana: un poema constituído por 285 oitavas.

O coñecemento cabal de toda a produción pondaliana amplía os horizontes lingüístico-literarios da literatura galega renacente, en que Pondal cumpre ou podería ter cumprido unha función semellante á de Camões na literatura portuguesa ou de Dante na literatura italiana, realizando unha importación masiva de vocabulario clásico que nas culturas normalizadas se produciu entre os séculos XV e XVI e actualizando literariamente o noso idioma. Só a partir da verdadeira textualidade da produción de Pondal se poderá recuperar para o presente unha obra que pode contribuír a marcar o camiño no necesario proceso de actualización, normalización e expansión do galego.

A intención da edición presentada nas páxinas que seguen é a de exhibir e preservar para o futuro a obra que máis ocupou e preocupou o noso autor.

Cuberta para Os Eoas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-7824-477-8
Número de depósito legal (17)
C. 2824-2005
Data de publicación (01)
2005