O himno galego: documentos históricos 1890-1907

Manuel Ferreiro
Editor/a

Sinopse

1 estoxo (4 fasc.)

Todos os documentos reproducidos pertencen aos fondos da Real Academia Galega.

Cuberta para O himno galego: documentos históricos 1890-1907
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-8749-271-3
Número de depósito legal (17)
C. 4304-2007
Data de publicación (01)
2007