Os símbolos de Galicia

Real Academia Galega
Editor/a
Consello da Cultura Galega
Editor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Editor/a literario/a
Ramón Villares
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para Os símbolos de Galicia
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-96530-46-1
Número de depósito legal (17)
C. 4146-2007
Data de publicación (01)
2007