Os símbolos de Galicia

Real Academia Galega
Editor/a
Consello da Cultura Galega
Editor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Editor/a literario/a
Ramón Villares
Editor/a literario/a

Sinopse

Desde o ano 1984, por acordo do Parlamento de Galicia, existe unha Lei de símbolos que fixa os tres elementos que mellor representan sensorialmente a identidade de Galicia. Son o himno, a bandeira e o escudo.

Aproveitando que no ano 2007 se conmemorou o primeiro centenario da estrea, na cidade da Habana, do himno galego, con letra de Eduardo Pondal e música de Pascual Veiga, estimamos oportuno promover a realización dun libro dedicado a indagar os procesos, diversos no tempo, mediante os que cada un destes tres grandes símbolos foi adoptando a súa versión definitiva, o contexto histórico no que aquela tivo lugar e mesmo as diverxencias e polémicas a que puidesen ter dado lugar. Trátase da máis sólida afirmación do seu sentido e da súa dimensión tanto simbólica como política.

Contidos:

Introdución
Xosé Ramón Barreiro Fernandéz - Presidente da Real Academia Galega
Ramón Villares - Presidente do Consello da Cultura Galega

Producir símbolos nacionais
Ramón Villares

O escudo de Galicia. Orixe, significacións e evolución
Eduardo Pardo de Guevara

A bandeira de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xosé Luís Axeitos

O himno. Historia, texto e música
Manuel Ferreiro e Fernando López-Acuña

Un lugar para a memoria. O panteón da galeguidade
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Cuberta para Os símbolos de Galicia
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-96530-46-1
Número de depósito legal (17)
C. 4146-2007
Data de publicación (01)
2007