Rosaliana: edición de facsímiles ligados á figura de Rosalía de Castro

Universidade da Coruña
Editor/a

Sinopse

Estoxo con tarxetas postais de fotografías de Rosalía de Castro, e unha edición facsimilar de Conto gallego.

Os documentos orixinais custódianse na Real Academia Galega.

Edición conmemorativa do Día das Letras Galegas de 2007.

Cuberta para Rosaliana: edición de facsímiles ligados á figura de Rosalía de Castro
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-9749-244-7
Número de depósito legal (17)
C. 1711-2007
Data de publicación (01)
2007