Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo

Real Academia Galega
Editor/a
José Manuel González Herrán
Editor/a literario/a
Cristina Patiño Eirín
Editor/a literario/a
Ermitas Penas Varela
Editor/a literario/a

Sinopse

IV Simposio celebrado na Coruña os días 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño de 2007

Cuberta para Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-71-7
Número de depósito legal (17)
C. 2327-2008
Data de publicación (01)
2008