Dicionario galego de recursos humanos

Lucía Dans Álvarez de Sotomayor
Autor/a
Yolanda Maneiro Vázquez
Autor/a
Inés Veiga Mateos
Autor/a

Sinopse

Cuberta para Dicionario galego de recursos humanos
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-453-4936-6
Número de depósito legal (17)
C. 2859-2010
Data de publicación (01)
2010