Significante y significado. Linguaxe e arquitectura

Andrés Fernández-Albalat
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Andrés Fernández-Albalat Lois e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 28 de maio de 1999 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 2349-2015
Data de publicación (01)
2015