Significante y significado. Linguaxe e arquitectura

Andrés Fernández-Albalat
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Sinopse

Discurso lido o día 28 de maio de 1999, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Andrés Fernández-Albalat Lois, e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

Cuberta para Significante y significado. Linguaxe e arquitectura
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 2349-2015
Data de publicación (01)
2015