Poesías galegas

Francisco Añon Paz
Autor/a
Xosé María Álvarez Blázquez
Editor/a literario/a

Sinopse

Francisco Añón Paz, o bardo de Boel, aquel que un día foi petrucio venerado das Letras Galegas, estanos a pedir, dende o recanto escuro de seu esquencemento, o don dunha lembranza. Non reclama cousa que en xustiza lle non pertenza. Un recordo, si, pero tamén unha meirande estima pola súa obra lírica e −cómpre sinalalo− pola súa rexa figura humana. Añón foi un home sinxelo, puro e rebelde −ai da rebeldía dos sinxelos!− e, como tal, con maina rexedume, vindica o que é seu. Temos a obriga de escoitar a súa voz.

Edición realizada co gallo do Día das Letras Galegas de 1966.

 

Contido

 • Nota da Real Academia Gallega
 • Limiar
  Xosé M. Álvarez Blázquez
 • Poesias galegas
  • Juegos florales
  • A Galicia
  • Ó meu amigo Antón M.ª d'a Iglesia
  • Recordos d'a infancia
  • A Galicia
  • O recordo
  • Himno á agricultura
  • A pantasma
  • Amor apresurado
  • A leiteira
  • Al Excmo. Sr. D. Florencio Vaamonde
  • O magosto
  • A Don Eugenio Montero Ríos
  • A meu primo Pepe Tuñas
  • A o meu querido amigo Xan Bautista Neira
  • A una gallega renegada
  • Galicia visitada pol-os reys
  • A inspirada poetisa gallega Emilia Calé Torres de Quintero
  • En el momento de regalarle a Teodosio Vesteiro Torres la historia del emperador Teodosio
  • A memoria d'o eminente poeta español Don Gabriel García Tassara
  • A la familia del Sr. Elorz
  • A indeleble memoria d'o malogrado poeta e literato gallego Don Teodosio Vesteiro Torres
  • Ante a Torre d'Hércules
  • Un-a carta anónima
  • A Sabeliña
  • Epigramas y brindis
  • A miña enfermedá
 • Apéndices
  • Añón
   V. Novo y García
  • Francisco Añón Paz
   Uxío Carré Aldao
  • Ensaios de phisiognomonía
   Vicente Risco
  • Lixeira semblanza de Añón
   Antonio Villar Ponte
  • A la Real Academia Gallega
   Fernando Martínez Morás
  • Lembranza de Añón
   Ramón Otero Pedrayo
  • Os derradeiros días do poeta Añón
   F. Bouza-Brey
  • Datos para la biografía del poeta Añón
   José M.ª Álvarez Blázquez
  • Francisco Añón
   Ricardo Carballo Calero
Cuberta para Poesías galegas
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 71-1966
Data de publicación (01)
1966