O sentimento liberal na Galiza

Antón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discursos lido o 24 de xullo de 1934, no acto da súa recepción pública por Don Antonio Villar Ponte e resposta de Don Ramón Otero Pedrayo.

Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 337-1977
Data de publicación da versión impresa (19)
1977