O sentimento liberal na Galiza

Antón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 20 de xullo de 1934 no Salón de Actos do Pazo municipal da Coruña.

Cuberta para O sentimento liberal na Galiza
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
Número de depósito legal (17)
C. 337-1977
Data de publicación da versión impresa (19)
1977