Importancia do público na revelación teatral

Jenaro Mariñas del Valle
Autor/a
Marino Dónega
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xenaro Mariñas del Valle e resposta do excelentísimo señor don Marino Dónega.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 25 de febreiro de 1978 na Sala de Conferencias da Caixa de Aforros da Coruña.

Cuberta para Importancia do público na revelación teatral
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-7492-004-3
Número de depósito legal (17)
C. 120-1979
Data de publicación (01)
1979