Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán (v.I)

Ricardo Carballo Calero
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

Reúnense neste volume traballos do autor sobre escritores ou libros galegos, maiormente compostos estes na lingua do país; traballos dos que algúns estaban inéditos e os restantes impresos en revistas e xornais. Deles, hainos máis técnicos ou máis divulgativos. Uns, estudos fornecidos de aparello crítico; outros, ensaios ou notas de menos erudito carácter. Os máis antigos, obra de mocidade; os máis modernos, froito de senectude. Van ordenados, aproximadamente, segundo a maior ou menor antigüidade dos escritos que comentan, desde o século XIII ao século XX, desde os trobadores a Valle-Inclán.

Cuberta para Libros e autores galegos: dos trovadores a Valle-Inclán (v.I)
Colección
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-85728-01-7 (v.I)
Número de depósito legal (17)
C. 809-1979 (v.I)
Data de publicación (01)
1979