Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)

Armando Cotarelo Valledor
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Editor/a literario/a

Sinopse

Cuberta para Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-500-9993-X
Número de depósito legal (17)
VG. 133-1984
Data de publicación (01)
1984