Explorar 38 títulos

A colección Publicacións da Real Academia Galega nace para acompañar a celebración do Día das Letras Galegas, ofrecéndolles aos lectores pequenos traballos biográficos sobre a figura homenaxeada, antoloxías da súa obra, materiais inéditos ou traballos críticos feitos por especialistas.

Todos os libros

Cuberta para Poesías galegas
Poesías galegas
Francisco Añón Paz; Real Academia Galega, Concello de Outes, Deputación Provincial da Coruña (Editor/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas
Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas
Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Letras galegas
Letras galegas
Roberto Blanco Torres; Xesús Alonso Montero (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Anxel Fole: escolma de textos
Anxel Fole: escolma de textos
Anxel Fole; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Xesús Ferro Couselo: vida e obra
Xesús Ferro Couselo: vida e obra
Xesús Ferro Couselo; Olga Gallego Domínguez (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Rafael Dieste: vida e obra en lingua galega
Rafael Dieste; Salvador García-Bodaño (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Luis Seoane: vida e obra literaria
Luis Seoane: vida e obra literaria
Luís Seoane; Marino Dónega (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Eduardo Blanco Amor: escolma de textos
Eduardo Blanco Amor: escolma de textos
Eduardo Blanco Amor; Francisco Fernández del Riego (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Fermín Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey
Fermín Bouza-Brey Trillo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Alvaro Cunqueiro
Alvaro Cunqueiro
Álvaro Cunqueiro; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Febreiro 24, 2020
Cuberta para Luís Pimentel
Luís Pimentel
Luís Pimentel; Ramón Piñeiro (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro; Antonio Fraguas Fraguas (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos
Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos
Ramón Otero Pedrayo; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Francisca Herrera Garrido. Vida e obra: escolma de textos
Francisca Herrera Garrido. Vida e obra: escolma de textos
Francisca Herrera Garrido; Carlos Casares (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de textos
Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de textos
Aquilino Iglesia Alvariño; Antonio Fraguas Fraguas (Editor/a literario/a)
Decembro 13, 2018
Cuberta para Antón Losada Diéguez
Antón Losada Diéguez
Antón Losada Diéguez; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Armando Cotarelo Valledor: (1879-1950)
Armando Cotarelo Valledor; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Manoel Leiras Pulpeiro: vida e obra: escolma de textos
Manuel Leiras Pulpeiro; Xosé Trapero Pardo (Editor/a literario/a)
Decembro 11, 2018
Cuberta para Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Luís Amado Carballo. Vida e obra: escolma de textos
Luís Amado Carballo; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Escolma de textos
Escolma de textos
Vicente Risco; Francisco Fernández del Riego (Editor/a literario/a)
Decembro 10, 2018
Cuberta para Afonso X e Galicia: e unha escolma de cantigas
Afonso X e Galicia: e unha escolma de cantigas
Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a); Afonso X, Rei
Decembro 4, 2018
Cuberta para Poesia
Poesia
Manuel Antonio; Eduardo Moreiras (Editor/a literario/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Escolma de prosa galega
Escolma de prosa galega
Antonio López Ferreiro; Ricardo Carballo Calero (Editor/a literario/a)
Decembro 3, 2018
Cuberta para Escolma de poemas
Escolma de poemas
Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Retallos de poesía e prosa
Retallos de poesía e prosa
Xoan Manuel Pintos; Isidoro Millán González-Pardo (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de traballos
Escolma de traballos
Xoán Vicente Viqueira; Emilio González López (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías
Escolma de poesías
Manuel Lago González; Xosé Filgueira Valverde (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías
Escolma de poesías
Valentín Lamas Carvajal, Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías in´éditas
Monza de frores bravas para Nosa señora da Barca: poesías in´éditas
Gonzalo López Abente, Sebastián Martínez-Risco, Francisco Fernández del Riego
Novembro 27, 2018
Cuberta para Cantigueiro popular
Cantigueiro popular
Marcial Valladares Núñez, Ricardo Carballo Calero, Fermín Bouza Brey
Novembro 27, 2018
Cuberta para D'o ermo: escolma da edición luguesa
D'o ermo: escolma da edición luguesa
Antonio Noriega Varela, Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carballo Calero
Novembro 27, 2018
Cuberta para A edade do ferro na Galiza
A edade do ferro na Galiza
Florentino López Cuevillas
Novembro 27, 2018
Cuberta para Escolma de poesías galegas
Escolma de poesías galegas
Manuel Curros Enríquez
Novembro 27, 2018
Cuberta para Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Breviario antológico de la literatura gallega contemporánea
Ricardo Carballo Calero (Editor/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Poesías galegas
Poesías galegas
Francisco Añon Paz; Xosé María Álvarez Blázquez (Editor/a literario/a)
Novembro 27, 2018
Cuberta para Iconografía pondaliá
Iconografía pondaliá
Manuel Murguía, Manuel Lugrís Freire
Novembro 27, 2018