Volva para ver os detalles sobre Alfredo de la Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de Literatura Galega para escolares de instituto (1919) Alfredo de la Iglesia Descargar