Volver para ver detalles sobre A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834) A Xunta do Reino de Galicia.pdf Descargar Descargar PDF