Vida e obra de Francisco Añón: tese de doutoramento

Fernando Bel Ortega
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Sinopse

Tese de doutoramento presentada por Fernando Bel Ortega, baixo a dirección do Dr. D. Xosé Luís Couceiro Pérez, profesor titular de Literatura Galega na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago.
Santiago de Compostela, setembro de 1985

Cuberta para Vida e obra de Francisco Añón: tese de doutoramento
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87819-00-1
Número de depósito legal (17)
PO. 10-1991
Data de publicación (01)
1991