Relixión

3 títulos

Todos os libros

Noción, religación, trascendencia

Noción, religación, trascendencia: o coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri

Andrés Torres Queiruga; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
1990
Relixión e relixiosidade

Relixión e relixiosidade na temperá emigración galega a Uruguai

Carlos Alberto Zubillaga Barrera, Xosé Ramón Barreiro Fernández
2012