Sociolingüística

14 títulos

Todos os libros

Actitudes lingüísticas en Galicia

Actitudes lingüísticas en Galicia: compendio do III volume do mapa sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1996
Avaliación da competencia bilingüe

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
2020
Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá

Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1993
O galego segundo a mocidade

O galego segundo a mocidade: unha achega as actitudes e discursos sociais baseado en técnicas experimentais e cualitativas

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
2003
Lingua e sociedade en Galicia

Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Martín Vázquez
2016
Lingua e sociedade en Galicia

Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 - 2016

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
2018
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1994
A lingua no CEIP Agro do Muíño

A lingua no CEIP Agro do Muíño

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
2018
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I: lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
2007
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II: usos lingüísticos en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
2008
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira, Arturo X. Pereiro Rozas
2011

Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo Gutiérrez, Lidia Gómez Martínez, Gabino S. Vázquez-Grandío
2021
Usos lingüísticos en Galicia

Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do mapa sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo, Manuel González González; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1995