Sociolingüística

17 títulos

Todos os libros

Actitudes lingüísticas en Galicia

Actitudes lingüísticas en Galicia: compendio do III volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1996
Avaliación da competencia bilingüe

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
2020
Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá

Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1993
O galego segundo a mocidade

O galego segundo a mocidade: unha achega as actitudes e discursos sociais baseado en técnicas experimentais e cualitativas

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
2003
Ideas para un plurilinguismo

Ideas para un plurilingüismo dende o galego no concello de Ames

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Bieito Silva, María López Sández, Gabino S. Vázquez-Grandío
2021
Lingua e sociedade en Galicia

Lingua e sociedade en Galicia: resumo de resultados 1992 - 2016

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
2018
Lingua e sociedade en Galicia

Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Martín Vázquez
2016
Lingua é xénero

Lingua e xénero en Galicia: estado da cuestión

María López Sández, Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino S. Vázquez Grandío
2022
A lingua no CEIP Agro do Muíño

A lingua no CEIP Agro do Muíño

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
2018
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I: Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
2007
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume II: Usos lingüísticos en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira
2008
Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: Actitudes lingüísticas en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Manuel González González; Modesto A. Rodríguez Neira, Arturo X. Pereiro Rozas
2011

Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo Gutiérrez, Lidia Gómez Martínez, Gabino S. Vázquez-Grandío
2021
Prácticas lingüísticas na infancia

Prácticas lingüísticas na infancia: A xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Gabino S. Vázquez-Grandío, Anik Nandi
2021
Usos lingüísticos en Galicia

Usos lingüísticos en Galicia: compendio do II volume do Mapa Sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo, Manuel González González; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1995