Sección de Lingua

1 títulos

Este Seminario leva a cabo un traballo continuado de actualización e modernización do noso idioma e, polo tanto, de satisfacer as novas necesidades expresivas que se derivan da vida moderna ofrecendo directrices para o uso correcto da lingua galega, tal e como se estipula na disposición adicional da Lei de Normalización Lingüística 3/1983 da Xunta de Galicia. Nesta colección edítanse os textos normativos aprobados polo Plenario da Academia.

Na Sección de Lingua funcionan varios Seminarios, dos que os Seminarios de Onomástica, Sociolingüística e Terminoloxía Galega contan con coleccións propias.

Todos os libros

Normas 2012

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego [23ª ed.]

Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
2012