Antropoloxía

2 títulos

Todos os libros

Cuberta discurso de ingreso Domingo García-Sabell

Análisis eisistencial do home galego enfermo

Domingo García-Sabell, Ramón Otero Pedrayo
2024
Discurso ingreso Xaquín Lorenzo

La casa gallega

Xaquín Lorenzo Fernández, Ramón Otero Pedrayo
2024