Discursos de ingreso

135 títulos

A publicación dos discursos iníciase en 1906 coa edición da lectura que o académico Leandro Saralegui Medina ofreceu o 30 de setembro de 1906 na solemne inauguración da Real Academia Galega. Estas publicacións continúan nos nosos días dándolles cabida aos discursos lidos en actos de natureza diversa.

Todos os libros

O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

Xosé Luís Franco Grande, Luz Pozo Garza
2005
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
2017

Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
1970
Baixo o límite

Baixo o límite

Chus Pato, Francisco Fernández Rei
2017
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime

As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime

Olga Gallego Domínguez, Antonio Gil Merino
2005
Benito M.ª Plá y Cancela

Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
2019

Benito Mª Plá y Cancela: Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
1942
A boca da literatura

A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua

Manuel Rivas, Xosé Luís Axeitos
2009
Cantares e romances vellos prosificados

Cantares e romances vellos prosificados

Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza Brey
2008

Un caso de lycantropía: (o home lobo)

Vicente Risco, Ramón Cabanillas
1971
Castelao i a tradición galeguista

Castelao i a tradición galeguista

Ánxel Fole, Sebastián Martínez-Risco y Macías
2015
La Compañía Gallega

La Compañía Gallega

Manuel Núñez González
2014
1-20 de 135