Discursos de ingreso

141 títulos

A publicación dos discursos iníciase en 1906 coa edición da lectura que o académico Leandro Saralegui Medina ofreceu o 30 de setembro de 1906 na solemne inauguración da Real Academia Galega. Estas publicacións continúan nos nosos días dándolles cabida aos discursos lidos en actos de natureza diversa.

Todos os libros

Discurso ingreso Manolo González

Algunhas tarefas da lexicografía galega actual

Manuel González González, Carlos Casares
2024
Cuberta discurso de ingreso Domingo García-Sabell

Análisis eisistencial do home galego enfermo

Domingo García-Sabell, Ramón Otero Pedrayo
2024
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

Xosé Luís Franco Grande, Luz Pozo Garza
2005

Arte e arquitectura en Galicia

Manuel Gómez Román, Ramón Otero Pedrayo
2024

Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
1970
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
2017
Baixo o límite

Baixo o límite

Chus Pato, Francisco Fernández Rei
2017
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime

As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime

Olga Gallego Domínguez, Antonio Gil Merino
2005
Benito M.ª Plá y Cancela

Benito M.ª Plá y Cancela. Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
2019

Benito Mª Plá y Cancela: Una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

Narciso Correal y Freire de Andrade, Salvador Cabeza de León
1942
A boca da literatura

A boca da literatura. Memoria, ecoloxía, lingua

Manuel Rivas, Xosé Luís Axeitos
2009
Cantares e romances vellos prosificados

Cantares e romances vellos prosificados

Xosé María Álvarez Blázquez, Fermín Bouza Brey
2008
Discurso ingreso Xaquín Lorenzo

La casa gallega

Xaquín Lorenzo Fernández, Ramón Otero Pedrayo
2024
1-20 de 141