"Manifestos" en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante (1939-1962)

Manifestos en verso

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-02-8

Número de depósito legal (17)

VG. 569-1993

Data de publicación (11)

1993

Autores/as

Xesús Alonso Montero
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Alonso Montero e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 30 de outubro de 1993 no paraninfo do Instituto Otero Pedrayo de Ourense.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.