Filosofía

2 títulos

Todos os libros

Cuberta discurso de ingreso Domingo García-Sabell

Análisis eisistencial do home galego enfermo

Domingo García-Sabell, Ramón Otero Pedrayo
2024
Nova aproximación a unha filosofía da saudade

Nova aproximación a unha filosofía da saudade

Andrés Torres Queiruga, Ramón Piñeiro
1982