Análisis eisistencial do home galego enfermo

Cuberta discurso de ingreso Domingo García-Sabell

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2024

Autores/as

Domingo García-Sabell
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Domingo García-Sabell e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico en que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 20 de xuño de 1959 no salón de actos da Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, na Coruña. A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais, conservados no arquivo da Real Academia Galega.

Domingo García-Sabell analiza dende unha perspectiva fenomenolóxica as relacións entre enfermidade, espírito e idiosincrasia, e as reaccións dos galegos fronte á doenza e mesmo fronte á morte, e contempla o emprego da antropoloxía médica como fonte de información fundamental para o diagnóstico de patoloxías.

 

Xunta de Galicia          Ministerio de Ciencia e Innovación

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.