Sección de Lingua. Seminario de Onomástica

7 títulos

O Seminario de Onomástica encárgase da recompilación de datos do ámbito da onomástica, da súa investigación e da elaboración de informes sobre toponimia e antroponimia. Este Seminario é o responsable de facer as propostas pertinentes á Xunta de Galicia para a fixación da onomástica e toponimia de Galicia.

Nesta colección, ademais de traballos específicos sobre onomástica, publícanse tamén as actas da xornada Estudos de onomástica galega celebrada anualmente na cidade de Pontevedra dende o ano 2016.

Todos os libros

Estudos de Onomástica Galega III

Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes

Ana Isabel Boullón Agrelo (Editor/a literario/a)
2018
Estudos de Onomástica Galega IV

Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas

Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
2019
Estudos de Onomástica Galega V

Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais

Ana Isabel Boullón Agrelo, Luz Méndez (Editor/a literario/a)
2020
Estudos de toponimia galega T.I

Estudos de toponimia galega: tomo I

Nicandro Ares Vázquez; Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (Editor/a)
2012
Estudos de toponimia galega T.II

Estudos de toponimia galega: tomo II

Nicandro Ares Vázquez; Seminario de Onomástica da Real Academia Galega (Editor/a)
2013