Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais

Estudos de Onomástica Galega V

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-06-1

Número de depósito legal (17)

C. 1717-2020

Data de publicación (11)

2020

Autores/as

Ana Isabel Boullón Agrelo
Editor/a literario/a
Luz Méndez
Editor/a literario/a

Resumo

Os nomes comerciais (brand names en inglés) constitúen unha das pólas da onomástica que ata agora non gozou de moi consideración. Na Xornada de Onomástica Galega de 2020 quíxose facer unha reflexión sobre as tendencias de nominación dos establecementos e produtos comerciais e sobre o seu papel na normalización lingüística. Examináronse algúns dos sectores implicados, o valor das marcas galegas, as estratexias de marketing empregadas e as oportunidades pedagóxicas que ofrece este material para traballar na aula.

Índice

Limiar.
Ana Boullón e Luz Méndez

I.

 • “Nome comercial” Hai alternativa a esta denominación?
  Antón Santamarina
 • O que vale un nome. Sobre marcas, empresas e dominios en Internet
  Benigno Fernández Salgado

II. Marcas galegas: tendencias e representacións

 • Deleite, Bico de Xeado... Os recursos lingüísticos ao servizo das marcas comerciais
  María Álvarez de la Granja
 • As cabeceiras dos xornais galegos: unha viaxe pola historia
  Víctor F. Freixanes
 • A etiqueta que viste o viño. Achega ao nome das adegas, viños e licores da D.O. Ribeiro
  Raquel Rodríguez Parada

III. Modelos de intervención didáctica

 • Nomes de bares e restaurantes: experiencia didáctica en Coia
  Celtia Rei Brandón

IV. Vender nomes propios. Mercado, marca, lingua

 • Eferro
  Elena Ferro
 • Foro E. Peinador
  Xosé González Martínez
 • Marca e contexto
  Irene García Reyes e Raquel Boo Anderson
 • Debate

 

Deputación de Pontevedra

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.