Sección de Literatura

4 títulos

A colección da Sección de Literatura está enfocada á recuperación de textos literarios galegos e traballos de estudo da nosa literatura.

Todos os libros

De Roma ata Lixboa

De Roma ata Lixboa: estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses

Elsa Gonçalves; Joao Dionisio, Henrique Monteagudo, María Ana Ramos (Editor/a literario/a)
2016
No tempo das Irmandades fala, escrita e prelos

No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos

Henrique Monteagudo, María Dolores Sánchez Vales (Editor/a literario/a)
2017
Polos camiños das horas

Polos camiños das horas: Epistolario de Ricardo Carballo Calero e Ramón Otero Pedrayo

Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo; Henrique Monteagudo; Patricia Arias Chachero, Nélida Cosme Abollo, Adrián Estévez Iglesias (Editor/a literario/a)
2020
Rexistros no vento

Rexistros no vento: Epistolario de Francisco Fernández del Riego e Ramón Otero Pedrayo

Patricia Arias Chachero (Editor/a literario/a); Xesús Alonso Montero (Limiar)
2023