Sección de Lingua. Seminario de Sociolingüística

5 títulos

O Seminario de Sociolingüística desenvolve, desde a súa creación, proxectos que teñen como eixe fundamental o estudo das actitudes e competencias lingüísticas e a elaboración de enquisas macro-sociolingüísticas. Froito do labor de investigacións do Seminario son as publicacións recollidas nesta colección.

Todos os libros

Avaliación da competencia bilingüe

Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da ESO

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Xaquín Loredo, Bieito Silva Valdivia
2020
Lingua e sociedade en Galicia

Lingua e sociedade en Galicia: a evolución sociolingüística 1992-2013

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Martín Vázquez
2016
Lingua é xénero

Lingua e xénero en Galicia: estado da cuestión

María López Sández, Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino S. Vázquez Grandío
2022

Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo Gutiérrez, Lidia Gómez Martínez, Gabino S. Vázquez-Grandío
2021
Prácticas lingüísticas na infancia

Prácticas lingüísticas na infancia: A xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización

Henrique Monteagudo, Xaquín Loredo, Gabino S. Vázquez-Grandío, Anik Nandi
2021