Mapa sociolingüístico escolar de Ames

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-08-5

Número de depósito legal (17)

C. 1810-2020

Data de publicación (11)

2021

Autores/as

Henrique Monteagudo
Autor/a
Xaquín Loredo Gutiérrez
Autor/a
Lidia Gómez Martínez
Autor/a
Gabino S. Vázquez-Grandío
Autor/a

Resumo

Este traballo ten como obxectivo proporcionar unha visión da situación sociolingüística nos centros educativos de todas as etapas do concello de Ames, empregando distintas metodoloxías de investigación e integrando a visión dos diferentes axentes sociais implicados. A investigación sobre as dinámicas sociolingüísticas nos ámbitos escolares revélase como unha ferramenta imprescindible non só para comprender mellor a realidade das linguas e as transformacións que están experimentando, senón para implementar políticas lingüísticas eficaces que garantan un futuro florecente para o galego.

 

Concello de Ames

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.