Historia

35 títulos

Todos os libros

Algunos temas gallegos (v.II)

Algunos temas gallegos: volume II

Andrés Martínez Salazar
1981
O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

O Antigo Réxime nunha familia do Baixo Miño

Xosé Luís Franco Grande, Luz Pozo Garza
2005
As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime

As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime

Olga Gallego Domínguez, Antonio Gil Merino
2005
Cartas a Murguía

Cartas a Murguía: vol. I

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
2003
Un documento histórico poco conocido

Un documento histórico poco conocido

Adriano López Morillo, Wenceslao Requejo Pérez
2020
Documentos gallegos

Documentos gallegos del archivo municipal de La Coruña

Andrés Martínez Salazar (Editor/a)
1915

A edade do ferro na Galiza

Florentino López Cuevillas
1968
1-20 de 35