Historia

31 títulos

Todos os libros

Algunos temas gallegos (v.II)

Algunos temas gallegos: volume II

Andrés Martínez Salazar
1981
Cartas a Murguía

Cartas a Murguía: vol. I

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
2003
Un documento histórico poco conocido

Un documento histórico poco conocido

Adriano López Morillo, Wenceslao Requejo Pérez
2020

Documentos gallegos del archivo municipal de La Coruña

Andrés Martínez Salazar (Editor/a)
1915

A edade do ferro na Galiza

Florentino López Cuevillas
1968
O liberalismo coruñés

O liberalismo coruñés: a segunda xeración (1823-1846)

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xesús Alonso Montero
1997
A loita pola vida (1833-1923)

A loita pola vida (1833-1923): conflictos e tenruras de Manuel Murguía

José Antonio Durán; Real Academia Galega, Fundación Caixa Galicia, José Antonio Durán (Editor/a)
1999
1-20 de 31