Letras da Academia

5 títulos

Con este título, a Real Academia Galega publica unha colección literaria que ten como obxectivo fundamental editar textos e documentos que obran nos arquivos da institución, certamente ricos en inéditos e en páxinas impresas de moi exigua circulación. Ao exhumarmos ou reeditarmos certos textos, ofrecemos a investigadores e estudosos páxinas que esclarecerán capítulos importantes da historia literaria de Galicia.

Todos os libros

Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal

Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal

Xosé Ramón Pena, Manuel Forcadela
2005
Poesías

Poesías

Antonio de la Iglesia; María Rosa Saurín de la Iglesia (Editor/a literario/a)
2005
Poesías

Poesías

Francisco Mª de la Iglesia; María Rosa Saurin de la Iglesia (Editor/a literario/a)
2011