Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal

Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-7824-478-6

Número de depósito legal (17)

C. 2825-2005

Data de publicación (11)

2005

Autores/as

Xosé Ramón Pena
Autor/a
Manuel Forcadela
Autor/a

Resumo

Nun texto tantas veces corrixido, concibido, refeito, asoma sobre todo, unha palabra: dúbida. Efectivamente, Os Eoas pertencería a ese tipo de obras que non afirman senón que preguntan.

Aqueles lectores e críticos tentados a ver na obra de Pondal, e máis concretamente nesta que hoxe estudamos, a plasmación dunha serie de solucións aos problemas da Galicia contemporánea encontraranse con que esta é sobre todo, tal e como agora mesmo nola encontramos, a descrición daqueles temas sobre os que o poeta oscila ao longo da súa biografía, con opinións alternativas, e para os que en moitos casos non consegue encontrar unha solución.

Tomo II, complemento do tomo I, Os Eoas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.