Xeoloxía

3 títulos

Todos os libros

Avanzos no coñecimento da xeomofoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
1970
Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Avanzos no coñecimento da xeomorfoloxía de Galicia

Uxío Torre Enciso, Isidro Parga Pondal
2017
Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia

Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo

Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé Ramón Barreiro Fernández
2002