Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o aproveitamento do solo

Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-31-1

Número de depósito legal (17)

VG. 748-2002

Data de publicación (11)

2002

Autores/as

Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Francisco Díaz-Fierros Viqueira e resposta do excelentísimo señor don Xosé Ramón Barreiro Fernández.

O solemne acto académico celebrouse o 28 de setembro de 2002 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

O científico, especialista en edafoloxía, falou na súa conferencia sobre os usos do solo en Galicia, desde a Prehistoria ata a Idade Contemporánea.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.