Lexicografía

28 títulos

Todos os libros

Actas do Simposio de lexicografía actual

Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios

Real Academia Galega (Editor/a); Constantino García, Isabel González Fernández, Manuel González González (Editor/a literario/a)
1996
Contribución ó léxico de Alvaro Cunqueiro

Contribución ó léxico de Álvaro Cunqueiro

Constantino García; Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega (Editor/a)
1991
Diccionario da lingua galega

Diccionario da lingua galega

Constantino García; Manuel González González, Antón Santamarina; Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega (Editor/a)
1990
Diccionario gallego-castellano

Diccionario gallego-castellano

Francisco Porto Rey; María Jesús Bugarín López, Begoña González Rei (Editor/a literario/a); Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega (Editor/a)
2000

Diccionario gallego-castellano

Real Academia Galega
1913
Diccionario inverso da lingua galega

Diccionario inverso da lingua galega: (versión provisional)

Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega
1990
Diccionario manual castelán-galego

Diccionario Manual Castelán-Galego

Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega
1997
Dicionario castelán-galego

Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega

Real Academia Galega; Constantino García, Manuel González González; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
2004
Dicionario de alimentación e restauración

Dicionario de alimentación e restauración: galego - castelán - inglés

Inés Veiga Mateos, Sandra Romarís Hortas, María Jesús Paz Lema, Marta Duyos Míguez; Manuel González González; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega (Editor/a)
2012
Dicionario de bioloxía

Dicionario de bioloxía: galego - castelán - inglés

Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega; Jaime Gómez Márquez, Ana María Viñas Díaz, Manuel González González
2010
Dicionario de pronuncia da lingua galega

Dicionario de pronuncia da lingua galega

Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Xosé Luís Regueira
2010
Dicionario galego de recursos humanos

Dicionario galego de recursos humanos

Lucía Dans Álvarez de Sotomayor, Yolanda Maneiro Vázquez, Inés Veiga Mateos
2010
Dicionario galego da televisión

Dicionario Galego de Televisión

Edith Pazó Fernández
2005
Léxico administrativo castelán-galego

Léxico administrativo castelán-galego

Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega; Ana Isabel Boullón Agrelo
1991
Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano

Nuevo Suplemento al Diccionario Gallego-castellano publicado en 1884

Marcial Valladares Núñez; Maricarme García Ares (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
2000
1-20 de 28