Nuevo Suplemento al Diccionario Gallego-castellano publicado en 1884

Nuevo suplemento al diccionario gallego-castellano

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-39-7

Número de depósito legal (17)

VG. 405-2000

Data de publicación (11)

2000

Autores/as

Marcial Valladares Núñez
Autor/a
Maricarme García Ares
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a

Resumo

En setembro de 1996, un século despois de que don Marcial Valladares rematase este Nuevo Suplemento al Diccionario Gallego-castellano, dábase a coñecer publicamente. Co suplemento, Valladares pretendía completar o seu dicionario aparecido uns anos antes, que, segundo laudatorias palabras de Carballo Calero “supera ampliamente aos seus predecesores, dos que, naturalmente, se aproveita. O seu Diccionario serve de base a todos os posteriores. É o primeiro diccionario verdadeiramente maduro [...] puxo os fundamentos do estudo da nosa lingua”.

A obra lexicográfica de Marcial Valladares segue a pauta propia da lexicografía castelá de finais do século XIX e á vez presenta certas características que o diferencian doutras obras contemporáneas: vocabulario pertencente ao galego vivo, marca do timbre vocálico con precisión e con coherencia, presenza de termos comúns ó castelán, ausencia de afán normativista, profusión de exemplos autorizando o lema, orixe dalgunhas palabras...

O labor lexicográfico de Marcial Valladares é realmente encomiable, non só en canto á cantidade (máis de 13.000 voces recollidas) senón tamén canto á calidade: aplicaba criterios na selección léxica e traballaba con escrúpulo e con curiosidade. Dedicoulle á lexicografía unha boa parte da súa vida, ata que a saúde non lle permitiu seguir.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.