Documentos históricos

5 títulos

A colección Documentos históricos, da Fundación Barrié, reúne monografías sobre figuras, feitos ou tendencias relevantes para a investigación sobre a historia de Galicia. A Real Academia Galega, colaborou coa edición de cinco títulos entre os anos 1982 e 1993.

Todos os libros

Crónica troyana

Crónica troiana

Ramón Lorenzo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
1985
Escritos e autores na Galicia da Ilustración

Escritos e autores na Galicia da Ilustración

Antonio Meijide Pardo; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
1982
Galicia en el comercio marítimo medieval

Galicia en el comercio marítimo medieval

Elisa Ferreira Priegue; Real Academia Galega, Fundación Barrié, Universidade de Santiago de Compostela (Editor/a)
1988
Mélodies pour chant et piano

Mélodies pour chant et piano: cantares viejos y nuevos de Galicia

Marcial del Adalid; Margarita Soto Viso (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
1985
A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime

A Xunta do Reino de Galicia no final do Antigo Réxime (1775-1834)

Manuel María de Artaza; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
1993