Crónica troiana

Crónica troyana

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-46-7

Número de depósito legal (17)

C. 129-1985

Data de publicación (11)

1985

Autores/as

Ramón Lorenzo
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Estamos a ofrecer, neste libro, unha obra de importancia fundamental para o coñecemento da nosa lingua en profundidade e con rigor. Unha profundidade e un rigor que se botan ben de ver na magnífica introdución do profesor Ramón Lorenzo, catedrático de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela e membro numerario da nosa Real Academia Galega.

Era de todo punto necesario dispoñer dun estudo e dunha edición, á altura dos nosos tempos, da Crónica troiana. Nela latexa, con pulo emocionante, o idioma galego escrito da época medieval, cos seus avatares, cos cambios, as metamorfoses, que se corresponden co intre histórico no que o venerable texto foi escrito.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.