Cadernos de Lingua. Anexos

8 títulos

A colección Anexos de Cadernos de lingua é unha iniciativa que se puxo en marcha no ano 1993 coa finalidade de lle dar cabida a unha serie de monografías que cadraban plenamente polo tema dentro do ámbito de que se ocupa Cadernos, pero que pola súa extensión superaban os límites establecidos para os artigos da revista. Nesta colección acóllense principalmente traballos lexicográficos (no que destacan unha ampla serie dedicada á recuperación de vocabularios históricos), pero tamén sociolingüísticos e referidos a outros aspectos da lingua galega tanto cun enfoque sincrónico coma diacrónico.

Todos os libros

Actas do Simposio de lexicografía actual

Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios

Real Academia Galega (Editor/a); Constantino García, Isabel González Fernández, Manuel González González (Editor/a literario/a)
1996
Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá

Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; Guillermo Rojo; Mauro A. Fernández Rodríguez, Modesto A. Rodríguez Neira
1993
Vocabulario de Soneira

Vocabulario de Soneira

Francisco Romero Lema; Xosé María Rei Lema (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
2000
Vocabulario gallego-castellano

Vocabulario gallego-castellano de Juan Manuel Pintos

Xoán Manuel Pintos; Marga Neira, Xesús Riveiro (Editor/a literario/a); Real Academia Galega (Editor/a)
2000
Vocabulo[s] gallegos escuros

Vocabulo[s] gallegos escuros: lo q[ue] quieren dezir

Bachiller Olea; José Luís Pensado, Dieter Messner (Editor/a literario/a)
2003