Actas do Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios

Actas do Simposio de lexicografía actual

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 1642-1992

Data de publicación (11)

1996

Autores/as

Real Academia Galega
Editor/a
Constantino García
Editor/a literario/a
Isabel González Fernández
Editor/a literario/a
Manuel González González
Editor/a literario/a

Resumo

Os días 9, 10 e 11 do mes de outubro de 1995 tivo lugar en Santiago de Compostela e na Coruña o Simposio de lexicografía actual: elaboración de diccionarios, que reuniu un grupo dos mellores especialistas do momento en temas lexicográficos.

Os obxectivos deste encontro eran coñecer o avance das realizacións lexicográficas nos últimos anos, reflexionar sobre a importancia dos corpus textuais para a elaboración de dicionarios e sobre o seu deseño óptimo, examinar as necesidades que debe cubrir cada tipo de dicionario e debater sobre a macroestrutura e a microestrutura ideal do dicionario de lingua: como se debe tratar o problema da homonimia?, cal é a sintaxe máis axeitada da definición lexicográfica?, que función deben cumprir os exemplos no dicionario?, como se debe tratar a gramática?, como convén representar o nivel de lingua? etc. Estes problemas, entre outros, foron amplamente tratados nos relatorios e debatidos en mesas redondas. Foron tres densas xornadas dun labor intenso, pero gratificante.

 

Contido

 • Limiar
 • Verbi sintagmatici in italiano
  R. Simone
 • La microestructura del diccionario del español actual
  M. Seco
 • Les domaines respectifs de l’exemple et de la citation dans les dictionnaires de langue actuels
  J. Rey-Debove
 • Notizie dall’opera del vocabolario italiano: il Tesoro della lingua italiana delle origini
  P. G. Beltrami
 • Cincuenta años de diccionarios monolingües Vox
  M. Alvar Ezquerra
 • Lexicographie théorique et appliquée: un dictionnaire des mots de haute fréquence
  J. Picoche
 • O diccionario da lingua galega da Real Academia Galega
  M. González González
 • Diccionario italiano-galego
  I. González
 • O diccionario castelán-galego da Real Academia Galega
  I. González
 • Lexicografía vasca: el diccionario general vasco
  I. Sarasola
 • Diccionarios y corpus textuales. Perspectivas para el catalán
  J. Rafel i Fontanals

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.