Clásicos da Academia

4 títulos

A colección Clásicos da Academia, editada pola Real Academia Galega en colaboración coa Fundación Barrié, aspira a rescatar a obra de todos aqueles autores que foron conformando o canon literario galego, dando preferencia a obras inéditas, obras faltas de edicións críticas que fixen o seu texto ou aclaren adecuadamente o seu sentido, ou títulos que non gozan da condición de clásicos por non ser coñecidos.

Todos os libros

Obra completa vol.I

Obra completa: vol. I. Prosa

Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
2012
Obra completa vol.II

Obra completa: vol. II. Poesía

Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
2014
Obra completa: vol. III. Epistolario

Obra completa: vol. III. Epistolario

Manuel Antonio; Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a); Xosé Luís Axeitos (Editor/a literario/a)
2015
Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos

Rosalía de Castro. Autógrafos poéticos

Henrique Monteagudo (Editor/a literario/a); Real Academia Galega, Fundación Barrié (Editor/a)
2017