Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano (1840-1858)

Traducción de algunas voces

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-11-2

Número de depósito legal (17)

VG. 427-1995

Data de publicación (11)

1995

Autores/as

X.L. Pensado
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a

Resumo

O texto que aquí publicamos atópase no Arquivo Histórico Nacional (Códice 1051 B). Debemos o seu coñecemento a D. Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. É apenas un esbozo de dicionario galego que leva o título de Traducción de algunas voces, frases y locuciones gallegas, especialmente de agricultura, al castellano. Está constituído por un conxunto informe de folios sen numeración ningunha e de fichas ou papeletas de moi diferentes tamaños. Despois seguen uns “Refranes y Apotegmas Gallegos” que comezan en folios con boa e repousada letra case sen borróns e terminan tamén en desordenados apuntamentos e fichas, como ocorre no texto que o precede.

Segundo Villares e Pensado, o autor da colección sería o pontevedrés Eugenio Reguera y Pardiñas. Desenvolveu este bosquexo de dicionario cara a 1840 no Pumariño, e seguiu traballando nel 1858.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.