Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá: fase previa ó Mapa Sociolingüístico de Galicia

Estudio sociolingüístico da comarca ferrolá

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-00-1

Número de depósito legal (17)

C. 106-1993

Data de publicación (11)

1993

Autores/as

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Resumo

Este é un estudo piloto, aproximativo e inicial, co que se pretenden acadar dous obxectivos básicos: sentar as bases do futuro Mapa Sociolingüístico de Galicia e obter unha primeira información, o máis completa posible, que nos permitise ratificar cunha mínima fiabilidade aquelas constantes máis representativas da situación sociolingüística de Galicia.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.