Mélodies pour chant et piano: cantares nuevos y viejos de Galicia

Mélodies pour chant et piano

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-48-3

Número de depósito legal (17)

C. 1040-1985

Data de publicación (11)

1985

Autores/as

Marcial del Adalid
Autor/a
Margarita Soto Viso
Editor/a literario/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Na Real Academia Galega consérvase o legado da biblioteca musical do compositor Marcial del Adalid. A pesar de seren moi numerosas as obras orixinais do compositor que alí se conservan é posible que non se trate da obra completa deste autor, a bagaxe máis importante e delicada non obstante atópase alí. Referímonos aos autógrafos e manuscritos que corresponden aos seus inéditos. Adalid escribiu unha numerosa obra para piano pero tamén o capítulo de mélodie recibiu deste compositor atención preferente.

O que tes nas mans resulta do traballo tenaz, paciente e sabedor, dunha musicóloga tan merecente de creto como é a Profesora Margarida Soto.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.