Escritos e autores na Galicia da Ilustración

Escritos e autores na Galicia da Ilustración

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-85728-16-5

Número de depósito legal (17)

C. 849-1982

Data de publicación (11)

1982

Autores/as

Antonio Meijide Pardo
Autor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Fundación Barrié
Editor/a

Resumo

Nas seguintes páxinas recóllense unha chea de documentos sobre as vicisitudes de impresión de obras, traducións etc., feitos por unha restrinxida nómina de escritores. O noso traballo compón unha espallante mostra dos tímidos adiantamentos culturais conseguidos en Galicia no decorrer das fases da Ilustración. A carón de autores de outa relevancia (como o polígrafo Cornide, os xuristas Castro e Somoza de Monsoriú e algún outro), atópanse homes que fixeron as súas primeiras armas na vertente da intelectualidade. Algúns chegarían a se consagrar, inda que con certa dificultade, como valores dun certo decoro. Outros, por mor de ofrecer os seus manuscritos un contido vulnerábel na súa consistencia histórica ou baleiros da rigorosidade científica, recibirían as máis severas censuras, como imos ver, por parte das competentes institucións culturais do país. Feito este, por suposto, que non fixo posíbel que os seus estudos viran a luz publica.

 

Contido:
- Limiar
- Siñificado das siglas arquivísticas
- Alea, Xosé Miguel
- Basterra, Xoán Antonio
- Bernardo de Quirós, Xosé Marcos
- Camacho de Insausti, Xaquín
- Camino Orella, Xaquín Antonio
- Castro Fernández, Xoán Francisco
- Cervela e Soto, Ignacio
- Cornide de Saavedra, Xosé Andrés
- Fernández Varela, Manuel
- Herbella de Puga, Bernardo
- Lameyro García, Manuel
- Medela, Xosé Antonio
- Oxea, Fernando
- Parcero, Marcos
- Rodríguez de Castro, Xosé
- Rodríguez Conde, Manuel
- Ros de Medrano, Manuel
- Somoza de Monsoriú, Francisco Javier
- Somoza e Ulloa, Xoán Francisco Xavier
- Vicario e Lamas, Xosé Bieito
- Villar e Bermúdez de Castro, Pedro
- Relatorio de nomes

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.